"Пълен курс по винарство" - проф. Н.Неделчев , издание 1926 г. от тук